Đào tạo phải gắn với thực tiễn

Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, xóa tình trạng “dạy chay, học chay”, tạo ra “sản phẩm” đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động đang là việc cấp bách của các trường để tạo uy tín, hiệu quả bền vững.

Vấn đề chất lượng giáo dục đại học vốn chưa bao giờ cũ, nay lại được xới xáo, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở đào tạo về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 5-2018 cho thấy, nhiều đơn vị không bảo đảm yêu cầu về năng lực đào tạo.

Để giải quyết vấn đề sinh viên thất nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, quy định phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp từ năm 2018 là yêu cầu bắt buộc nhằm tạo động lực cạnh tranh lành mạnh, tạo uy tín cho nhà trường, vừa là căn cứ để cơ quan quản lý, nhân dân cùng giám sát kết quả đào tạo của các trường.

Định hướng gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động đang được coi là giải pháp thiết thực xóa dần khoảng cách giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng lao động, góp phần nâng cao uy tín của nhà trường. Điều này giúp giải quyết căn bản tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hiện nay.

Bình luận
Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Nội (HITTC)
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Địa Chỉ: 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 35121430. Fax:(024) 35121486
Email: Phongkdptdv@gmail.com ; hotro@hanoiwork.vn
Lượt truy cập: Số người đang xem:
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký để nhận tin tức từ chúng tôi và hơn thế nữa!

© 2018 http://hanoiwork.vn. All rights reserved.