Sự cần thiết phải quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Kế hoạch hoá chiến lược xem xét vị thế tương đối hiện tại của công ty so với các đối thủ cạnh tranh, mục tiêu mà công ty muốn đạt tới và những gì mà công ty sẽ phải làm để đạt được điều đó. Khi lập kế hoạch chiến lược, công ty cần xem xét tất cả các nguồn lực, trong đó đặc biệt là nguồn lực con người. Vai trò chủ yếu nhất của Quản trị nhân sự trong các tổ chức là gì? 

Bình luận
Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Nội (HITTC)
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Địa Chỉ: 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 35121430. Fax:(024) 35121486
Email: Phongkdptdv@gmail.com ; hotro@hanoiwork.vn
Lượt truy cập: Số người đang xem:
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký để nhận tin tức từ chúng tôi và hơn thế nữa!

© 2018 http://hanoiwork.vn. All rights reserved.