Xu hướng quản trị của thế kỉ 21: Quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực

Trước hết, có lẽ ta phải hiểu thật tường tận khái niệm về “Năng lực”. Năng lực là sự kết hợp của Thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skill), Kiến thức (Kowledge) được thể hiện qua hành vi thực hiện công việc và được đánh giá dựa trên kết quả công việc đạt được. Trọng tâm của năng lực là hành vi thể hiện quan sát, đo lường và đánh giá được. Năng lực là yếu tố quyết định dẫn đến hiệu quả công việc.

Có 3 nhóm năng lực:

  • Năng lực chung (General Competencies) Là những năng lực liên quan đến giá trị của tổ chức đòi hỏi tất cả CBNV cần có.
  • Năng lực lãnh đạo (Leadership competencies): Là những năng lực để thực hiện vai trò quản lý, định hướng, dẫn dắt bản thân và người khác.
  • Năng lực chuyên môn (Function competences): Là những năng lực gắn liền với một lĩnh vực, công việc cụ thể.

Triển khai quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực cụ thể như sau:

 * Hoạch định nguồn nhân lực dựa trên năng lực

Việc hoạch định nguồn nhân lực dựa trên năng lực bắt đầu từ chiến lược của công ty. Công tác hoạch định nguồn nhân lực cần đến sự hỗ trợ của hệ thống thông tin nhân sự để tham khảo những năng lực sẽ cần cho từng vị trí công việc.

* Tuyển dụng dựa trên năng lực

Việc tuyển dụng tập trung vào “tuyển năng lực” chứ không phải là tuyển những con người cụ thể. Vì thế thay vì dựa vào những thành tích trong quá khứ để suy đoán về năng lực của ứng viên thì doanh nghiệp sẽ đầu tư ngân sách và thời gian thực hiện các bài kiểm tra về năng lực.

* Đào tạo và phát triển dựa trên năng lực

  • Phải có định nghĩa cụ thể, chi tiết về các cấp độ của năng lực
  • Phải có một lực lượng đồi dào bổ sung các “năng lực thành phần” giúp xác định cách thức mà một năng lực chính được áp dụng cho một công việc cụ thể như thế nào
  • Việc huấn luyện và phát triển phải được định hướng theo những năng lực cụ thể trong nhân viên
  • Phải thiết kế sẵn các hoạt động đào tạo và đề cương học tập nhằm giúp nhân viên phát triển từng năng lực cụ thể
  • Phải có các phương pháp khác nhau để đánh giá và xếp hạng các loại năng lực khác nhau
  • Phải có khả năng đánh giá trọng số của các năng lực dựa trên tầm quan trọng của chúng trong một công việc cụ thể
  • Phải có một từ điển năng lực được thiết kế riêng bao gồm các năng lực có giá trị cho doanh nghiệpBên cạnh đó quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực không chỉ tập trung và năng lực theo kiểu mô hình ASK (Attitude – Skill - Knowledge) mà còn phải đầu tư cho năng lực tư duy (IQ), năng lực cảm xúc (EQ), và năng lực văn hóa (CQ) nhằm phát huy tổng lực năng lực của mỗi con người trong tổ chức một các lâu bền.

Tóm lại, khi áp dụng quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực, các nhà quản lý cần chú trọng việc định nghĩa năng lực cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. 

Bình luận
Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Nội (HITTC)
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Địa Chỉ: 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 35121430. Fax:(024) 35121486
Email: Phongkdptdv@gmail.com ; hotro@hanoiwork.vn
Lượt truy cập: Số người đang xem:
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký để nhận tin tức từ chúng tôi và hơn thế nữa!

© 2018 http://hanoiwork.vn. All rights reserved.